ผลักดันขีดจำกัดของคุณ

กิจกรรมทดสอบความอึดสุดหินของสปาร์ตันจะยกเครื่องสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปได้ ตั้งแต่การแข่งHurrican Heats เป็นทีม ระยะเวลา 4 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ไปจนถึงการเดินทางสัมผัสวัฒนธรรมโบราณ มากกว่า 60 ชั่วโมงกับ Agoge ซึ่งรูปแบบอาจแตกต่างกัน แต่ผลลัพธ์นั้นจะเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจของคุณไปอย่างแน่นอน

เชื่อมต่อกัน
โดยการใส่ที่อยู่อีเมล แสดงว่าฉันยอมรับข้อกำหนดและนโยบาย