ฤดู
Lifetime
ภูมิภาค
โลก
ชุด
Trifectas
หมวดหมู่
เปิด
เพศ:
ทั้งหมด
อายุ:
ทั้งหมด
อันดับ Name ทั้งหมด เพศ อายุ Time Trifectas
1
HM
Hartley Mahfood
1
1
1
4:51:18
103
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 100
2
YA
Yara Alves
2
1
1
4:21:58
80
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 90
3
JF
Joe Forney
3
2
1
5:49:15
80
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 80
4
SV
Sandra Vicente
4
2
1
6:43:29
76
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 70
5
TM
Tom Maming
5
3
1
9:15:57
67
6
Andrew Chabot
6
4
1
3:25:59
65
7
Elemer Vitkai
7
5
2
3:49:13
65
8
Denny Kasche
8
6
2
5:21:40
64
9
Andrzej Tomczyk
9
7
2
4:37:44
61
TOTAL TRIFECTA COUNT
x 60
10
Richard Feher
10
8
3
3:34:49
59
11
Jay Marrero
11
9
4
5:20:16
58
12
Constantin Schueler
12
10
3
3:36:34
57
13
Nathan Muller
13
11
1
5:38:23
57
14
Drew Rossi
14
12
2
3:44:21
56
15
Josh Koehler
15
13
4
4:28:44
56
...   199,998   ผลลัพธ์ที่ซ่อน
200103
Josue Centeno
200103
132278
27024
30:15:49
1
200104
Margie Sefcik
200104
54072
8500
30:39:03
1
200105
Sixela Merchantd Vázquez
200105
54073
10547
32:12:59
1
200106
Molly Howard
200106
54074
10548
36:15:00
1
200107
Melissa Bernasconi
200107
54075
9501
58:27:14
1